Swarovski Elements

4. srpna 2014 v 18:25 | Vemi |  móda a styl
SWAROVSKI ELEMENTS

Levně a elegantně: https://www.facebook.com/groups/165376093593364/

Ceny: od 60,-
Cena celého setu se pohybuje kolem 200-300,-
Materiál: Rhodium či stříbro
Barvy: mnoho barevných provedení

 

LAMAODPOLEDNE

4. srpna 2014 v 18:07 | Vemi |  zábava
LAMAODPOLEDNE V LAMACETRU, BRNO - HÁDY

Lamy patří do řádu sudokopytníků, čeledi velbloudovitých. Říká se jim také "velbloudi Jižní Ameriky", ale tento termín je malinko nepřesný. Na rozdíl od velbloudů jsou lamy menšího vzrůstu, nejsou tak odolné vůči nedostatku vody a hlavně, a to především, jsou mnohem krásnější než jejich příbuzní ze starého světa.
V Jižní Americe žijí čtyři druhy velbloudovitých - dva druhy z volné přírody a dva domestikované druhy. Lama alpaka byla vyšlechtěna pro vlnu. V domovině se chová v ohradách nebo polodivoce na rozlehlých suchých pastvinách na náhorních plošinách And. Její hustá srst pokrývá celé tělo a stříhá se jedenkrát ročně. Jednotlivá velmi jemná vlákna dosahují za tuto dobu délky 10-15 cm. Je menšího vzrůstu, v kohoutku dosahuje do 1 m a váží 50-80 kg. Dožívá se 25-30 let, ale rozmnožuje se velmi pomalu. Ročně mívá pouze jediné mládě, přičemž období březosti trvá 11,5 měsíců.
Rozlišujeme dva typy zvířat označované jako Suri a Huyacaya. Typ Suri má srst rovnou, na hřbetě rozdělenou na obě strany, volně splývající podél těla v malých pramíncích. Tento typ srsti je vzácnější, má jej jen malá část z celosvětové populace zvířat.


ODKAZ: http://www.lamacentrum.cz/

brigáda-jak ji sehnat

15. července 2010 v 13:45 | Vemiii |  brigády
Chcete práci/brigádu, ale nevíte, co vše je potřeba ? Ráda vám poradím......

Před tím, než si budete hledat práci, je dobré mít tyto věci :

Více jak 15let
Platný občanský pas
Kartu zdravotní pojišťovny
Výpis z trestního rejstříku / potvrzení o studiu
Životopis ( Kde budou uvedeny základní informace o vás a pracovní zkušenosti )
Potravinářský průkaz ( získáte u doktorky, cca.200kč )


Popř. kopii maturitního vysvědčení
         výhodou je i řidičský průkaz ( min.skupiny B )

Kde brigádu sehnat ?

na internetových stránkách či v pracovních agenturách, jako jsou www.nabrigadu.cz apod.....

http://www.zdravcentra.sk/zc/imgsk/Pacient-temata/prace.jpg

Pro zajímavost :

http://mm.denik.cz/17/e1/tab_prace_denik-galerie.jpg
 


brigáda-www stránky

15. července 2010 v 13:35 | Vemiii |  brigády
Hledáte si na léto práci a nevíte, kde se poptat ?
Zkuste se podívat na tyhle stránky, které vám doporučuji :)

http://www.fajn-brigady.cz/

http://brigady.hyperinzerce.cz/

http://www.super-brigady.cz/

http://www.e-brigady.cz/

http://brigady.vzdelani.cz/

Znáte někdo podobnou stránku, kde se dá vybírat z mnoha brigád či prací? Napište ji do komentáře.

brigáda-Oriflame

15. července 2010 v 13:31 | Vemiii |  brigády
Oriflame je kosmetická společnost nabízející vysoce kvalitní přírodní kosmetické přípravky odlišným způsobem prodeje - prostřednictvím nezávislých kosmetických poradců. Jde tedy o přímý prodej nezávislým kosmetickým poradcem. Máte tak možnost založit si vlastní linii, nebo kupovat výrobky ihned s 30% slevou. Pokud Vás zajímá více, zajděte si do něterých z poboček Oriflamu a jednoduše se zaregistrujte :)
V Brně je pobočka na ulici Lidické.

Znáte švédskou kosmetiku Oriflame.....? - Obrázek č. 1Znáte švédskou kosmetiku Oriflame.....? - Obrázek č. 2Znáte švédskou kosmetiku Oriflame.....? - Obrázek č. 3

Baroko a Rokoko

20. února 2010 v 23:05 | Vemi |  Dějiny umění
BAROKO :

Výklad pojmenování baroku není jednoznačný. Pokud jde o základní význam, uvádí se jako výraz, jímž se ve středověké logice označovaly nesprávné a směšné úsudky, nebo se odvozuje z portugalštiny ve významu nabubřelý. Obecně se mluvívá o tom, že každý sloh prodělává svůj barok - své stárnutí, projevující se bohatostí a zprohýbaností tvarů.
Označení "barok" nebo "baroko" pro sloh vznikající v 16. století v Itálii a ovládající v 17. a podstatné části 18. století evropské umění, prý posměšně naráželo na prohřešky tohoto slohu proti klasické estetice renesanční. V naší literatuře pro barok najdeme také název "sloh parukový", odvozený z módy nošení paruk jak u pánů, tak i dam vyšších společenských vrstev.
Ačkoli v obecném povědomí se spojuje příchod baroka do českých zemí s porážkou na Bílé hoře, proniká k nám toto umění přirozenou a zákonitou cestou vývoje již dříve. Za první jeho projevy v architektuře se považují nynější kostel P. Marie Vítězné (U Jezulátka), původně luteránský kostel Nejsvětější Trojice v Praze na Malé Straně z let 1611 - 1613 a na Hradě Matyášova brána z roku 1614.
Sloh sám o sobě mnohotvárný se ve svém vývoji dělí na několik fází. Nejčasnější období, kryjící se zhruba s třicetiletou válkou (1618 - 1648) charakterizované stavbami několika zbohatlých jednotlivců, bývá nověji zahrnováno pod manýrismus (zmíněný již u pozdní renesance. To přerůstá v raný barok, vyplňující téměř celou druhou polovinu 17. Století a reprezentovaný vesměs díly cizích umělců. Od sklonku 17. Věku až do poloviny 18. Století vládne vrcholný barok, dostávající české zabarvení a dosahující evropské úrovně, a konečně posledním údobím, spíše epizodou pozdní fáze slohu, je rokoko, trvající asi od poloviny čtyřicátých let (někteří historikové umění spatřují rané rokoko již v architektuře dvacátých let) do sedmdesátých let, kdy se začíná překrývat s klasicismem. (Klasicismus bývá často připojován k baroku jakožto barokní klasicismus nebo dokonce klasicizující barok, jindy se odděluje).

ROKOKO:

Rokoko - pokud vycházíme z jeho nejtypičtějšího vnějšího znaku, ornamentu rokaje - lze v našich zemích vřadit mezi polovinu 40. let - 60. až 70. léta 18. století. Někdy se však za nejčastější fázi rokoka považuje období charakterizované jemnou páskovou ornamentikou (1720- 1740), která je zde ponechaná ve vrcholném baroku.
Rokoko zejména právě v architektuře se neprojevuje dostatečně výrazně jako samostatný sloh a kromě několika případů "rokokového" zdrobnění a hravosti je od baroka pomůže odlišit spíše jen zmíněný ornament rokaj. Příznačná pro rokoko - v rokajových kartuších, ve tvarech váz apod. - je hybná nesouměrnost, odlišující je od symetrického baroka, avšak půdorysné dispozice a rozvrhy průčelí plně dodržují osovost, a tedy i symetrii, k nimž se dopracoval barok.
Ve zlidovělé formě přežívá rokaj jakožto jednotlivý ornament hluboko do klasicismu a lze se s ním opožděně setkat ještě v 19. století na lidové architektuře nebo na podstavcích kamenných soch a křížů - v době, kdy se již dávno o rokoku jako slohu nedá hovořit.


FOTKY :


Česká gotika

20. února 2010 v 22:51 | Vemi |  Dějiny umění
Česká gotika, jejímž spolutvůrcem se stal i samotný Petr Parléř, po Matyáši z Arrasu stavitel pražské svatovítské katedrály, ovládla plně jak monumentální tvorbu doby Karlovy, tak komorně laděné stavby Václava IV., a vrcholu v úsilí o malebnost dosáhla kolem r. 1400 ve slohu, který se v dějinách plastiky nazývá "krásný" nebo "měkký".
Celé období české gotiky je charakterizováno úsilím o jednotný, najednou vnímatelný prostor, zbavený dosavadní hloubkovosti a přemíry architektonických článků. Přípory se zkracují nebo jejich gunkci přejímají konzoly, až se konečně žebra zasekávají přímo do stěn nebo do válcového těla sloupku. Naplňování tohoto cíle dává také vznik novým prostorovým typům, zejména dvoulodím, ale i klenbám, v nichž se stírá až dosud závazné dělení na uzavřená pole, která se mechanicky sčítají. Místo nich se objevují síťové klenby dvou základních typů: parléřovská, užitá Parléřem ve vysokém chóru svatovítské katedrály v Praze a milevská, v presbyteriu sv. Jiljí v Milevsku. Spolu s hvězdovými obrazci se těší oblibě obkročná klenba, v podstatě polovina klenby síťové, jak v předsíních kostelů, tak v interiérech.


STAVBY :

Hrady - sídla příslušníků vládnoucí vrstva, feudálů - se podle vlastnictví dělí na královské, panské a na hrady církevních hodnostářů (biskupské, později arcibiskupské - Horšovský Týn, Roudnice).


Některé sloužily za majitelovo sídlo - k těm většinou přiléhalo záhy město, jiné plnily strážní a obrannou funkci, množství malých hrádků bylo určeno za sídlo správy panství nebo lesů, některé měly výlučně charakter loveckých hradů (Křivoklát), jiné mohly pánovi a jeho družině poskytnout odpočinek při příležitostné zastávce.
Ke zvýšení obranyschopnosti využívaly hrady plně přírodního opevnění. Podle jeho povahy rozeznáváme hrady vodní či blatné v mokřinatých rovinách se systémem vodních příkopů a rybníků, a hrady výšinné na návrších a hrady skalní.Přes mnohotvárnost podoby a uspořádání hradů lze sledovat určité společné znaky, vytyčující vývojovou linii. Základními články hradu ve 13. století jsou štíhlá, obvykle válcová útočná věž v čele hradu, poslední ochrana obránců (proto přístupná pouze v prvním patře, nikoli v přízemí), dále palác v odlehlé, nejlépe chráněné části a často i samostatná výstavná kaple. K tomu se druží opevnění s branou, popřípadě se suchým příkopem na nejsnáze přístupné straně. Zvláštní práce se věnovala hradní studni nebo cisternám.
Ve 14. století nahrazuje válcovou věž mohutná zčásti obyvatelná věž hranolová, nastává srůstání dosud samostatně oddělených částí, ještě koncem století se vytváří dvoupalácová dispozice bez věže a rovněž bez věží jsou i hrady Václava IV. z 15. století. Na boku zejména rožmberských hradů (Český Krumlov, Příběnice, Rožmberk) vznikají latrány, jakési přihrazené ulice, osazované čeledí a řemeslníky.


Zemanské tvrze oproti řadě hradů nestávaly osaměle, ale většinou ve vsích. Podle možností i ony vyhledávaly přírodní opevnění - návrší nebo rybník - ale silnějšímu náporu nemohly vzdorovat, a tak z velké části zanikly.

Kostely:

Kostely, které nepatří okruhu české gotiky, zejména některé klášterní, jsou i nadále vysoké a v mnohobokém závěru presbyteria sbíhají k zemi bohatě profilované přípory. Pro husté množství vertikál, přípor i prutů v štíhlých oknech se mluví o linearismu a lineárním stylu.


U nás je skutečnou katedrálou jen dóm sv. Víta v Praze, dílo stavitelů Matyáše z Arrasu a Petra Parléře.

Gotika

20. února 2010 v 22:47 | Vemi |  Dějiny umění
Gotický sloh :
Název gotika vychází ze staršího hanlivého významu, znamenajícího totéž co barbarský a spojujícího toto umění mylně s barbarskými Góty.
Gotika jediná tvoří zcela osobité vlastní tvarosloví a skladebnost na rozdíl od románského slohu, renesance, baroka a klasicismu s empírem, vyvozujících své tvary i ornamentiku z architektury antické, především římské a zčásti řecké. Pro svoji odlišnost proto také nenašla pochopení u přívrženců klasických slohů, přesto však architekti k jejím prvkům sahali v následujících staletích ještě několikrát.

Nepočítáme-li její přežívání hluboko do renesance, volně z ní čerpají umělci na počátku 18. století, a to nejen při přestavbách velkých klášterních bazilik, ale i při samostatné tvorbě (tzv. barokní gotika). Znovu poskytuje gotika inspiraci v časném romantismu již před rokem 1800 a potom při velkých přestavbách zámků na romantické "hrady" kolem poloviny 19. století, které předcházely vzniku novogotiky čili pseudogotiky v období hostorických slohů druhé poloviny 19. století.
Gotika vzniká kolem roku 1150 ve Francii. Do českých zemí přichází ve druhé čtvrtině 13. století a zůstává tu přibližně po tři staletí. Ve své rané - časné fázi zůstává přes řadu vynikajících staveb slohem importovaným, ale již od počátku 14. století se domácí prostředí chápe samostatné tvorby a vrcholná česká gotika se staví do čela evropského vývoje......

Za znaky gotiky (i když to neplatí vždy a zcela jednoznačně a zejména v české vrcholné gotice bychom našli řadu výjimek) se počítají lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém, vertikalita a štíhlost tvarů směřujících vzhůru. Lomený oblouk umožňuje užít stejně vysoké klenby nad prostorem o různé šíři, což je u půlkruhového románského oblouku vyloučeno. Tlaky kleneb, nyní slabších, protože je nesou žebra, směřují více šikmo dolů než do stran a dají se opěrným systémem podchytit natolik, že stěny mohou být méně silné a jsou stále více odhmotňovány zvětšujícími se okenními otvory, dělenými pruty a ve vrcholu geometrickými obrazci kružeb. Kromě žebrových kleneb se po celou gotiku těší oblibě valené klenby, půlválcově vybíhající často přímo od země a vytvářející tzv. tunely. Ve sklepech na nich zůstávají v nezahlazené maltě výrazné otisky širokých prken "šalování", bednění, na něž se klenulo, a právě podle těchto stop se značnou pravděpodobností rozeznáváme gotický sklep.
Gotickou architekturu doplňovaly plastické detaily s figurální, zvířecí i rostlinnou tématikou a malby, a to nikoli pouze obrazy. Stěny, uvnitř i zevně, trámové stropy i žebra a ostění se pestře malují, takže gotické stavby bývaly pro nás dnes již takřka nepředstavitelně barevné. Jinou úpravu povrchu stěn v interiérech - kromě obkládání dřevem - představuje metrické členění v charakteristické kosočtverečné síti, ryté za vlhka do povrchu lepenice.

Renesance

20. února 2010 v 22:40 | Vemiii |  Dějiny umění

Renesanční umění
15.-16. stletí
Dělíme na ranou, vrcholnou a pozdní renesanci.
Charakteristika : Renesance znamená znovuzrození, nejde zde o bezduché napodobování, ale o převzetí principů, chtěli návrat k pozemskému životu.
V této době dochází i k rozvoji peněžního hospodářství, obchodu, řemesla a rozvoji měst.
Myšlenkovým směrem této doby se stal humanismus, kde středem a mírou všech věcí je právě člověk.
Dochází k rozvoji vědních oborů : optika, matematika, fyzika, geometrie, také objev perspektivy - věrohodné zobrazení prostoru. Prohlubování poznatků z anatomie - měli obdiv ke kráse lidského těla.
Ideál této doby byla všestarně rozvinutá vzdělaná osobnost ( například Leonardo da Vinci )
K nám se dostala renesance poněkud opožděně, byla u nás gotika až do počátku 16. století, k nám se dostala prostřednictvím pozvaných italských umělců, byla to tzv. vlašská renesance.
Architektura : Získává lidské měřítko, je nižší a zdobnější. Převažuje stavba paláců nad církevní architekturou. Staví se zámky, které mají půdorys uzavřený ze čtyř nebo tří stran do písmene U, typické jsou nádvoří s arkádami ( str14/ obr.3) a kuželové balustrády v poschodí. Fasády jsou zdobeny přitesávanými kamennými kvádry, které nazýváme bosáž, nebo sgrafitem - který má figurální, rostlinné motivy, ale úplně nejčastější byli motivy psaníček ( tzv. psaníčkové sgrafito ). Dále používali plastickou dekoraci v podobě antických sloupků, v oblibě byl centrální půdorys polygon ( např. letohrádek Hvězda ), klenba se používala valená, zrcadlová, necková, kupolová, ale i dřevěné trámové klenby či kazetové stropy. Okna měla pravoúhlé zakončení ( okna - str.14/obr.4 )
Pro tuto dobu jsou také typické renesanční náměstí ( Telč, Slavonie, Nové město nad Metují ).

Románský sloh

9. února 2010 v 22:35 | Vemi |  Dějiny umění
ROMÁNSKÝ SLOH : Nejstarší stojící stavební památky v našich zemích se běžně označují společným názvem románské. Ozývá se v něm latinské jméno Říma - Roma, neboť toto umění vznikalo v zemích, které patřily k tehdy již zaniklému římskému impériu, kde stavitelství z kamene mělo staletou tradici. Odtud se s určitým zpožděním a v prostších, zjednodušených a často zhrublých formách šířilo i do ostatní Evropy, a tedy také do našich zemí. Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy. Na východě Evropy se v té době prosazoval byzantský sloh. Vývoj slohu nebyl jednoduchý, vzniká na území bývalé Západořímské říše. Do současnosti se zachovala řada církevních staveb, především kostelů. Kostely v západní Evropě tvořily v období mezi rokem 1000 a koncem 12. století podstatnou část stavební činnosti. Stavěly se však také paláce, hrady, kláštery, špitály a obytné domy - do současnosti se z nich většinou nic nezachovalo. HLAVNÍ ZNAKY : Těžká klenba (valená klenba - půlkruh, někdy i křížová klenba. Pečlivě opracované kamenné zdivo, řádkové, kvádrové, kvádříkové, kladené na obvykle velmi kvalitní vápennou maltu. Podpěry - silné, hmotné pilíře a sloupy Malé okenní i dveřní otvory (tzv. sdružená okna) Hmotnost, malá členitost a vznosnost. MALÍŘSTVÍ - Fresky, z nichž se mnohé nezachovaly, byly v románských kostelech zcela běžné. Podobně jako plastiky také malby pokrývaly všechna volná místa. Respektovaly architekturu, aniž by se zabývaly perspektivou. Inspirovaly se miniaturami v rukopisných knihách. Ve čtyřech barvách (červenohnědá, bílá, šedozelená a modrá) líčily výjevy z bible nebo ze života světců. Kristus je znázorněn jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu. ARCHITEKTURA - Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu byl kámen a cihly (zdivo - kvádříkové, lomové a klasové). Vnější stěny nebyly omítnuté.

Kam dál